Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 10

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
10
Hoofdstuk 4
De dorpen getypeerd
Typering per dorp
Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8)
Dorpsnaam
Fijn om te
Wonen
Vooruit-
Strevend
Een hecht dorp
Zeer levendig Uitstraling en
centrumfunctie
Beetsterzwaag-
Olterterp
88
7
10
18
42
Opsterland
76
12
29
19
12
Dorpsnaam
Er is niets te
beleven
Forensendorp /
een‘slaapdorp’
Dorp van
tegenstellingen
Beter niet wonen Behoudend dorp
Beetsterzwaag-
Olterterp
1
5
10
0
10
Opsterland
8
8
12
1
12
Het merendeel van de respondenten typeert Beetsterzwaag-Olterterp als een dorp waar het fijn is om te wonen.
Daarnaast geven relatief veel respondenten aan dat het dorp uitstraling heeft en een centrumfunctie (42%). Geen van de
respondenten geeft aan dat Beetsterzwaag-Olterterp een dorp is waar men beter niet kan wonen.
Eigen voorzieningen binnen de dorpen
Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39)
Dorpsnaam
Dorpskrant
Dorpswebsite
Contact met Plaatselijk Belang
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
91
86
89
90
95
93
Opsterland
97
93
93
84
94
94
In Beetsterzwaag-Olterterp is men net als in de rest van Opsterland (zeer) tevreden over de eigen voorzieningen in het dorp.
Vooral over het contact met Plaatselijk Belang is men (zeer) tevreden (95%).
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...30
Powered by FlippingBook