Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 12

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
12
Hieronder staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd:
Tabel 4.5: (helemaal) eens met de stelling “De mensen in het dorp blijven hier graag wonen”, in %
(zie vragenlijst: vraag 49)
Dorpsnaam
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
100
96
Opsterland
95,0
93,8
Alle respondenten die vraag 49 beantwoord hebben, zijn het eens met de stelling: ‘De mensen in het dorp blijven hier graag
wonen’.
Tabel 4.6: (helemaal) eens met de stelling “Ik ben gehecht aan mijn dorp, in % (vragenlijst: vraag 52)
Dorpsnaam
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
84
84
Opsterland
71,6
74,3
Net als in 2009 is 84 procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp gehecht aan het dorp.
Tabel 4.7: (helemaal) eens met de stelling ”Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is”, in % (zie vragenlijst: vraag 50)
Dorpsnaam
(helemaal) eens
met de stelling in 2013
(helemaal) eens
met de stelling in 2009
(helemaal) eens
met de stelling in 2005
Beetsterzwaag-Olterterp
71
66
65
Opsterland
77
72
69
Het percentage respondenten dat het eens is met de stelling: ‘Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is’, is gestegen
met vijf procent ten opzichte van 2009. In 2013 geeft 71 procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp aan het
eens te zijn met de stelling.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...30
Powered by FlippingBook