Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 13

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
13
Tabel 4.8: (helemaal) eens met de stelling “Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen“, in %
(zie vragenlijst: vraag 51)
Dorpsnaam
(helemaal) eens
met de stelling in 2013
(helemaal) eens
met de stelling in 2009
(helemaal) eens
met de stelling in 2005
Beetsterzwaag-Olterterp
94
90
89
Opsterland
86
86
85
Het merendeel van de respondenten voelt zich thuis bij de mensen die in het dorp wonen. In Beetsterzwaag-Olterterp heeft
zelfs 94 procent van de respondenten aangeven zich thuis te voelen bij de mensen die in het dorp wonen.
Tabel 4.9: (helemaal) eens met de stelling “Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan
vragen”, in % (zie vragenlijst: vraag 53)
Dorpsnaam
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
84
88
Opsterland
86,7
87,4
In Beetsterzwaag-Olterterp geeft 84 procent van de respondenten aan dat men iemand in het dorp kan vragen indien er
hulp nodig is. In 2009 lag dit percentage iets hoger (88%).
Tabel 4.10: (helemaal) eens met de stelling “Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp”, in % (zie vragenlijst: vraag 54)
Dorpsnaam
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
78
79
Opsterland
69,1
70,4
In Beetsterzwaag-Olterterp voelen net als in 2009 relatief veel respondenten zich verantwoordelijk voor het eigen dorp.
Beoordeling leefomgeving
Tabel 4.11: beoordeling voor de leefomgeving, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 45)
Dorpsnaam
Gemiddelde score in 2013
Gemiddelde score in 2009
Beetsterzwaag-Olterterp
7,7
7,9
Opsterland
7,6
7,7
In Opsterland beoordeelt men de leefomgeving ruim voldoende met gemiddeld een 7,6. In Beetsterzwaag-Olterterp
beoordeeld men de leefomgeving vergelijkbaar met een 7,7.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...30
Powered by FlippingBook