Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 15

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
15
Hoofdstuk 6
Voorzieningen
Dorpshuis en multifunctioneel centrum
Tabel 6.1: (zeer) tevreden over dorpshuis en (helemaal) eens met de stelling “Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is
onmisbaar voor mijn dorp” (zie vragenlijst: vragen 39 en 48)
Dorpsnaam
(zeer) tevreden over dorpshuis
Dorpshuis/MFC onmisbaar
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
98
92
94
94
Opsterland
91
88,2
92
92,5
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is (zeer) tevreden over het dorpshuis. Daarnaast is 94
procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp van mening dat een dorpshuis/MFC onmisbaar is in het dorp.
Speel- en vermaakmogelijkheden
Tabel 6.2: (zeer) tevreden over de speel- en vermaakmogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 24)
Dorpsnaam
Peuters
Kinderen
Jongeren
Beetsterzwaag-Olterterp
98
100
61
Opsterland
84 (73,9% in 2009)
85 (75,4% in 2009)
47 (38,1% in 2009)
Over de speel- en vermaakmogelijkheden voor peuters en kinderen is men in Beetsterzwaag-Olterterp (zeer) tevreden. De
tevredenheid over de speel- en vermaakmogelijkheden ligt net als in de andere Opsterlandse dorpen lager; 61 procent is
hier (zeer) tevreden over.
Tabel 6.3: oorzaken ontevredenheid over speel- en vermaakmogelijkheden (zie vragenlijst: vraag 24B)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid Breedte aanbod
Aansluiting
behoefte
Veiligheid
Beetsterzwaag-
Olterterp
2
2
26
13
6
Opsterland
2,6%
3,7%
29,2%
13,7%
5,0%
De respondenten die ontevreden zijn over de speel- en vermaakmogelijkheden zijn vooral ontevreden over de breedte van
het aanbod.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...30
Powered by FlippingBook