Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 16

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
16
Peuterspeelzalen
Tabel 6.4: (zeer) tevreden over de peuterspeelzalen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 22B)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Betaalbaarheid
Beetsterzwaag-Olterterp
100
100
100
Opsterland
95,7
95,7
68,5
Slechts één respondent heeft een mening gegeven over de peuterspeelzalen in de gemeente. Deze respondent was tevreden
over alle aspecten van de peuterspeelzalen in de gemeente, hieraan kunnen echter geen conclusies worden verbonden.
Basisonderwijs
Tabel 6.5: (zeer) tevreden over het basisonderwijs in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 23B)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
100
91
100
96
Opsterland
93,4
85,3
98,4
97,4
Alle respondenten die de vragen over het basisonderwijs beantwoord hebben (5 respondenten) zijn (zeer) tevreden over de
kwaliteit en de bereikbaarheid van het basisonderwijs in de gemeente.
Medische voorzieningen
Tabel 6.6: (zeer) tevreden over de medische voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 34)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
92
94
94
99
Opsterland
89,6
93,9
90,7
95,3
Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de medische voorzieningen in de gemeente is men in Beetsterzwaag-Olterterp
(zeer) tevreden. De percentages zijn licht gedaald ten opzichte van 2009.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...30
Powered by FlippingBook