Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 17

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
17
Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
Tabel 6.7: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in
het dorp te blijven wonen, in % (vragenlijst: vraag 37)
Dorpsnaam
Voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
77
70
Opsterland
43,0
47,0
In Beetsterzwaag-Olterterp is 77 procent van de respondenten van mening dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn
voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen. Ter vergelijking; het gemiddelde in
Opsterland is 43 procent.
Tabel 6.8: ontbrekende aspecten bij onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp
te blijven wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 37B)
Dorpsnaam
Kwaliteit
en aanbod
woningen
Kwaliteit
en aanbod
zorg
Kwaliteit
en aanbod
activiteiten
Kwaliteit
en aanbod
voorzieningen*
Kwaliteit
en aanbod
vervoer
Kwaliteit
en aanbod
informatie
en advies
Beetsterzwaag-Olterterp
82
36
9
9
0
9
Opsterland
64
23
25
18
20
11
Opsterland 2009
65
25
22
22
21
9
* Voorzieningen: klussendienst, personenalarmering, maaltijdservice, woningaanpassing
De respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp die hebben aangegeven dat er onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn voor
ouderen en gehandicapten om zelfstandig te kunnen blijven wonen, geven aan dat het vooral ontbreekt aan kwaliteit en
aanbod en woningen.
Dorpssteunpunt
Tabel 6.9: (zeer) tevreden over dorpssteunpunt in eigen dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39E)
Dorpsnaam
Niet van toepassing
(zeer) tevreden
Beetsterzwaag-Olterterp
87
50
Opsterland
88
63
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp geeft aan dat de vraag over het dorpssteunpunt niet
van toepassing is. Van de respondenten die een mening hebben gegeven over het dorpssteunpunt is vijftig procent (zeer)
tevreden.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...30
Powered by FlippingBook