Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 19

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
19
Sportvoorzieningen
Tabel 6.13: (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 25)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Aansluiting behoefte
Beetsterzwaag-Olterterp
76
76
72
Opsterland
68,1 (87,8% in 2009)
69,5 (91,2% in 2009)
63,9 (85,3% in 2009)
In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde is men in Beetsterzwaag-Olterterp vaker (zeer) tevreden over de
verschillende aspecten van de sportvoorzieningen in de gemeente.
Culturele voorzieningen
Tabel 6.14: (zeer) tevreden over de culturele voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 27)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Aansluiting behoefte
Beetsterzwaag-Olterterp
84
93
83
Opsterland
75
82
73
Vooral over de bereikbaarheid van de culturele voorzieningen in de gemeente zijn de respondenten in Beetsterzwaag-
Olterterp (zeer) tevreden. Daarnaast wordt de kwaliteit en de aansluiting bij de behoefte positief beoordeeld met
respectievelijk 84 en 83 procent.
Dagelijkse boodschappen
Tabel 6.15: (zeer) tevreden over de mogelijkheden voor het doen van dagelijkse boodschappen in de regio, in %
(zie vragenlijst: vraag 20)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Betaalbaarheid
Beetsterzwaag-Olterterp
94
96
96
Opsterland
89
88
85
2009
88,5
87,4
86,5
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is (zeer) tevreden over de kwaliteit, de bereikbaarheid en
de betaalbaarheid van de mogelijkheden voor het doen van de dagelijkse boodschappen.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...30
Powered by FlippingBook