Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 20

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
20
Recreatie en toerisme
Tabel 6.16: (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 26)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Aansluiting behoefte
Beetsterzwaag-Olterterp
74
88
84
Opsterland
72
78
73
2009
87,9
89,9
86,1
De recreatieve voorzieningen in de gemeente worden door de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp relatief positief
beoordeeld. Over de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen is 74 procent (zeer) tevreden, over de bereikbaarheid 88
procent en over de aansluiting bij de behoefte is 84 procent van de respondenten (zeer) tevreden.
(Openbaar) Vervoer
Tabel 6.17: respondenten die soms of vaak gebruik maken van het (openbaar) vervoer, in % (zie vragenlijst: vraag 29)
Dorpsnaam
Openbaar vervoer
Buurtbus
Plusbus
Beetsterzwaag-Olterterp
25
2
5
Opsterland
20
3
2
2009
25,9
4,6
3,0
In Beetsterzwaag-Olterterp wordt relatief veel gebruikgemaakt van de vervoersmogelijkheden. Dit geldt vooral voor het
openbaar vervoer, hier maakt een kwart van de respondenten wel eens gebruik van. Van de Buurtbus en de Plusbus wordt
minder gebruik gemaakt met respectievelijk twee en vijf procent.
Tabel 6.18: (zeer) tevreden over de vervoersmogelijkheden, % (zie vragenlijst: vraag 30)
Dorpsnaam
Kwaliteit
Bereikbaarheid
Frequentie
Beetsterzwaag-Olterterp
100
97
74
Opsterland
83
71
59
2009
83,9
76,9
64,2
Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de vervoersmogelijkheden is men in Beetsterzwaag-Olterterp (zeer) tevreden.
Over de frequentie zijn de respondenten net als in de andere Opsterlandse dorpen minder tevreden (74%).
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,...30
Powered by FlippingBook