Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 21

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
21
Missen van een voorziening
Tabel 6.19: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in % en het soort voorzieningen
(zie vragenlijst: vraag 40)
Dorpsnaam
% mist een
voorziening in 2013
% mist een
voorziening in
2009
Gemiste voorziening,
meest genoemd
Gemiste voorziening,
vaak genoemd
Beetsterzwaag-
Olterterp
27
34
Breder winkelaanbod
(o.a. slager, groenteboer,
kledingwinkels)
Bank
Opsterland
36
39
Winkels/supermarkt
Geldautomaat
In Beetsterzwaag heeft 27 procent van de respondenten aangegeven een voorziening te missen in het dorp. Hierbij werden
vooral een breder winkelaanbod en een bank genoemd.
Tabel 6.20: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in %, uitgesplitst naar leeftijdscategorie (zie
vragenlijst: vraag 40)
Leeftijdscategorie
Bibliotheek
16 t/m 24
0%
25 t/m 34
40%
35 t/m 44
0%
45 t/m 54
33%
55 t/m 64
35%
65 t/m 74
20%
75 jaar en ouder
21%
Vooral respondenten in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar missen een voorziening in het dorp.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30
Powered by FlippingBook