Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 22

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
22
Hoofdstuk 7
De fysieke omgeving
Straatverlichting
Tabel 7.1: (zeer) tevreden over de straatverlichting binnen de kern en in het buitengebied van het dorp, in %
(zie vragenlijst: vraag 16)
Dorpsnaam
Binnen de kern
In het buitengebied
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
89
94
79
75
Opsterland
92,2
92,1
64,7
66,0
Over de straatverlichting binnen de kern zijn de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp relatief vaker (zeer) tevreden dan
over de straatverlichting in het buitengebied. Ook in 2009 was sprake van een vergelijkbaar verschil in percentages.
Groenvoorzieningen
Tabel 7.2: (zeer) tevreden over de groenvoorziening in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 19)
Dorpsnaam
Kwaliteit/onderhoud
Hoeveelheid en spreiding Aansluiting bij behoefte
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
62
70
89
91
84
91
Opsterland
72,5
76,6
87,6
86,9
86,2
85,6
In vergelijking met 2009 is men minder tevreden over de groenvoorziening in Beetsterzwaag-Olterterp. De tevredenheid
over de kwaliteit/onderhoud van de groenvoorziening is gedaald met acht procent. Bij de andere aspecten van de
groenvoorziening is sprake van een minder sterke daling in tevredenheid.
Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs
Tabel 7.3: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in %
(zie vragenlijst: vraag 15)
Dorpsnaam
Wegen
Fietspaden
Wandelpaden/trottoirs
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
76
69
81
77
55
56
Opsterland
79
78,0
80
83,0
66
68,0
Over de wegen en fietspaden is de tevredenheid onder de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp gestegen ten opzichte
van 2009. Over de wandelpaden en trottoirs is men net als in 2009 relatief ontevreden. Volgens Plaatselijk Belang is men in
het dorp vooral ontevreden over de bospaden.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30
Powered by FlippingBook