Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 23

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
23
Tabel 7.4: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in %
(zie vragenlijst: vraag 15)
Leeftijd
Wegen
Fietspaden
Wandelpaden/trottoirs
2009
16 t/m 24
47%
94%
98%
75
25 t/m 34
75%
94%
78%
66,0
35 t/m 44
71%
71%
74%
75
45 t/m 54
81%
87%
63%
66,0
55 t/m 64
72%
87%
55%
75
65 t/m 74
70%
59%
47%
75
75 jaar en ouder
55%
63%
32%
66,0
Over de wegen zijn in relatieve zin vooral jongeren en ouderen minder tevreden. Over de fietspaden zijn vooral ouderen
minder tevreden, dit geldt tevens voor de wandelpaden en/of trottoirs.
Parkeren
Tabel 7.5: (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 17)
Dorpsnaam
Aantal plaatsen
Bereikbaarheid/ligging
Grootte parkeerplaats
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
60
53
77
69
77
66
Opsterland
80,3
71,2
88,9
83,4
84,5
75,5
In Opsterland is de tevredenheid over de parkeermogelijkheden gestegen ten opzichte van 2009, dit geldt tevens voor
Beetsterzwaag-Olterterp in het bijzonder.
Gladheidsbestrijding
Tabel 7.6: (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 33)
Dorpnaam
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Beetsterzwaag-Olterterp
52
61
Opsterland
66
67
In Beetsterzwaag-Olterterp is men minder tevreden over de gladheidsbestrijding binnen de bebouwde kom dan over
de gladheidsbestrijding in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom is slechts 52 procent van de respondenten (zeer)
tevreden over de gladheidsbestrijding. Buiten de bebouwde kom is 61 procent van de respondenten (zeer) tevreden.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30
Powered by FlippingBook