Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 24

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
24
Hoofdstuk 8
Relatie met de gemeente
Gemeentelijke dienstverlening
Tabel 8.1: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 38)
Dorpsnaam
Betrekken inwoners bij plannen
en beleid
Het nakomen van afspraken
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
76
79
71
72
Opsterland
73,8
72,5
72,5
69,0
Dorpsnaam
Informatieverstrekking
Bereikbaarheid van ambtenaren
Dienstverlening
2013
2009
2013
2009
2013
Beetsterzwaag-Olterterp
87
89
80
88
92
Opsterland
87
87,8
78,4
78,5
88,3
Over de dienstverlening van en de dienstverlening van de gemeente zijn de respondenten over het algemeen
(zeer) tevreden met respectievelijk 92 en 87 procent. Over het nakomen van afspraken door de gemeente is men in
Beetsterzwaag-Olterterp minder tevreden (71%).
Brandweer en ambulance
Tabel 8.2: (zeer) tevreden over brandweer en ambulance in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35)
Dorpsnaam
Brandweer
Ambulance
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
100
98
97
98
Opsterland
96
95,7
96
95,0
Net als in 2009 zijn de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp (zeer) tevreden over de brandweer (100%) en de
ambulance (97%) in de gemeente.
Politie
Tabel 8.3: (zeer) tevreden over politie in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35)
Dorpsnaam
Politie
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
83
63
Opsterland
83,6
71,0
In vergelijking met 2009 is de tevredenheid over de politie in de gemeente onder de respondenten in Beetsterzwaag-
Olterterp gestegen met twintig procent. Ook in het merendeel van de andere Opsterlandse dorpen is sprake van een
stijging in tevredenheid over de politie in de gemeente.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30
Powered by FlippingBook