Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 25

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
25
Hoofdstuk 9
Wonen in Opsterland
Binnen of buiten de bebouwde kom
Tabel 9.1: woonachtig binnen of buiten de bebouwde kom, in % (zie vragenlijst: vraag 1)
Dorpsnaam
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Beetsterzwaag-Olterterp
95
5
Opsterland
69
31
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is woonachtig binnen de bebouwde kom (95%). De
overige vijf procent van de respondenten is woonachtig in het buitengebied.
Soort woning
Tabel 9.2: woonsituatie van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 10)
Dorpsnaam
Senioren­
woning
Senioren-
woning met
faciliteiten
op beg.
grond
Verpleeg-
verzorgings-
huis
Serviceflat
/aanleun­
woning
Vrijstaande
woning
Twee onder
één kap
woning
Rijtjes­
woning
Appartement
/etage­
woning/
flat
Anders
Beetsterzwaag-
Olterterp
0
3
2
0
49
27
8
10
1
Opsterland
0
2
0
0
68
18
6
2
4
2009
0,5
2
0,1
0,1
64,9
18,9
8,2
2
3,2
Bijna de helft van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp woont in een vrijstaande woning. Ruim een kwart (27%) van
de respondenten woont in de twee onder één kap woning.
Huur- of koopwoning
Tabel 9.3: woonachtig in huur- of koopwoning, in % (zie vragenlijst: vraag 11)
Dorpsnaam
Koopwoning
Huurwoning
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
75
77
25
23
Opsterland
84
83,8
16
16,2
Precies drie kwart van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp geeft aan in een koopwoning te wonen. Eén kwart van
de respondenten geeft aan in een huurwoning te wonen.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30
Powered by FlippingBook