Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 26

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
26
Beoordeling woning
Tabel 9.4: beoordeling woning, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 13)
Dorpsnaam
Gemiddeld rapportcijfer
in 2013
Gemiddeld rapportcijfer
in 2009
Gemiddeld rapportcijfer
in 2005
Beetsterzwaag-Olterterp
8,0
7,9
7,8
Opsterland
8,0
7,9
7,8
In Opsterland beoordeelt men de eigen woning over het algemeen positief met een gemiddelde van een 8,0. In
Beetsterzwaag-Olterterp beoordeelt men eveneens de eigen woning met een gemiddelde van een 8,0.
Verhuisplannen
Tabel 9.5: respondenten met verhuisplannen, in aantallen en in procenten (zie vragenlijst: vraag 14)
Dorpsnaam
Verhuisplannen 2013 in
aantallen
Verhuisplannen 2013 in
procenten
Verhuisplannen 2009 in
procenten
Beetsterzwaag-Olterterp
14
14
22
Opsterland
282
19
21,9
In vergelijking met 2009 hebben relatief minder respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp aangegeven verhuisplannen te
hebben; een daling van acht procent.
Verhuisbestemming
Tabel 9.6: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % (zie vragenlijst: vraag 14B)
Dorpsnaam
Binnen dorp In één van de 3
grotere kernen
In één van de
kleinere kernen
Buiten de
gemeente
Weet ik nog niet
Beetsterzwaag-Olterterp
14
43
7
0
36
Opsterland
29
26
10
3
33
Het merendeel van de respondenten met verhuisplannen in Beetsterzwaag-Olterterp is voornemens om naar één van de
grotere kernen te verhuizen (43%).
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30
Powered by FlippingBook