Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 28

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
28
Groei van het dorp
Tabel 10.4: mening van de respondenten over het aantal inwoners en het aantal woningen in het dorp, in %
(zie vragenlijst: vraag 43)
Dorpsnaam
Ik ben tevreden zoals het is,
als het gaat om:
Het dorp moet groeien, als het
gaat om:
Er zijn al te veel inwoners/
woningen
Inwoners
Woningen
Inwoners
Woningen
Inwoners
Woningen
Beetsterzwaag-
Olterterp
86
79
12
15
2
6
Opsterland
77
68
20
29
2
3
In Beetsterzwaag-Olterterp is men over het algemeen tevreden over het aantal inwoners en woningen in het dorp; 86
procent is tevreden over het aantal inwoners en 79 procent is tevreden over het aantal woningen. Beide percentages liggen
ruim boven het Opsterlands gemiddelde. Slechts twee procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is van
mening dat er al te veel inwoners zijn, zes procent is van mening dat er al te veel woningen zijn.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30
Powered by FlippingBook