Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 6

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
6
Hoofdstuk 2
De Opsterlanders nader bezien
Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2)
Dorpsnaam
Oorspronkelijke bewoners
Nieuwkomers
Opsterland
2013
Opsterland
2009
Provincie Fryslân
2013
Elders in Nederland
2013
Buiten Nederland
2013
Beetsterzwaag-
Olterterp
17
21
50
30
2
Opsterland
32
30
43
22
2
In Opsterland behoort bijna een derde van de respondenten tot de oorspronkelijke bewoners. Ruim twee vijfde (43%)
komt van oorsprong uit de provincie Fryslân. In Beetsterzwaag-Olterterp behoort 17 procent van de respondenten tot de
oorspronkelijke bewoners, de helft van de respondenten komt van oorsprong uit de provincie Fryslân.
Leeftijdsverdeling
Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013)
Dorpsnaam 0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 15-19 jaar 20-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar
75+
Beetsterzwaag –
Olterterp
3,3
5,2
6,0
5,6
53,9
7,9
5,4
12,7
Opsterland
5,2
6,2
7,2
6,3
57,1
6,2
4,1
7,8
2009
5,7
6,9
6,9
6,3
58,5
4,7
3,9
6,9
In Beetsterzwaag-Olterterp wonen iets meer jongeren tussen de tien en de twintig jaar, in vergelijking met het Opsterlands
gemiddelde. Daarnaast zijn er relatief gezien meer ouderen woonachtig in Beetsterzwaag-Olterterp in vergelijking met het
Opsterlands gemiddelde.
Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4)
Dorpnaam
16-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-75 jaar
75 +
Beetsterzwaag –
Olterterp
2
5
4
14
32
30
3
Opsterland
7,9
9,7
15,4
23,5
21,8
16,1
3,4
Vooral de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar is sterk vertegenwoordigd onder de respondenten in Beetsterzwaag-
Olterterp. De jongere leeftijdscategorieën zijn minder vertegenwoordigd onder de respondenten in Beetsterzwaag-
Olterterp.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...30
Powered by FlippingBook