Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 7

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
7
Samenstelling huishouden
Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9)
Dorpnaam
Alleen
Alleen met kinderen Met partner
Met partner en
kinderen
Bij ouder(s)
Beetsterzwaag-Olterterp
19
2
54
20
3
Opsterland
9
2
40
39
9
De huishoudens van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp bestaan vooral uit (echt)paren. Daarnaast bestaat 19
procent van de huishoudens van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp uit alleenstaanden en 20 procent van de
huishoudens bestaat uit gezinnen met partner en kind(eren).
Forensen
Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B)
Dorpnaam
Werkt in eigen dorp
Werkt elders in Opsterland Werkt buiten Opsterland
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
30
34
14
7
57
60
Opsterland
17
19
16
15
68
66
In Beetsterzwaag-Olterterp werkt 30 procent van de respondenten in het eigen dorp. Daarnaast is 14 procent van de
respondenten werkzaam elders in Opsterland en 57 procent van de respondenten is werkzaam buiten Opsterland.
Inkomen
Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68)
Dorpnaam
Hoog inkomen
Gemiddeld inkomen
Laag inkomen
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
18
17
72
73
10
11
Opsterland
12
12
75
75
13
13
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp waardeert het maandelijkse inkomen als gemiddeld
(72%). Tien procent van de respondenten waardeert het maandelijkse inkomen als ‘laag’ en 18 procent waardeert het
maandelijkse inkomen als ‘hoog’. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde waardeert men in Beetsterzwaag-
Olterterp het maandelijkse inkomen iets hoger.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...30
Powered by FlippingBook