Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 9

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
9
Hoofdstuk 3
Gezondheid
Beoordeling gezondheidssituatie
Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61)
Dorpnaam
Gemiddeld rapportcijfer
Percentage respondenten met onvoldoende
(lager dan een 6)
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
7,7
7,7
4
3
Opsterland
7,8
7,9
3
3,9
In Opsterland beoordeelt men de eigen gezondheid met gemiddeld een 7,8. In Beetsterzwaag-Olterterp beoordeelt men
de eigen gezondheid vergelijkbaar met gemiddeld een 7,7. Vier procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp
beoordeelt de eigen gezondheid met een onvoldoende.
Sociale contacten en sociale isolatie
Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60)
Dorpnaam
Ik heb voldoende
contact met vrienden
en kennissen
Ik wil met meer
mensen contact
hebben
Er zijn mensen met wie
ik goed kan praten en
vertrouwen
Ik voel me wel eens
alleen
Nee
Ja
Nooit
Soms
Vaak
Soms
Beetsterzwaag-
Olterterp
4
14
2
36
0
27
Opsterland
3,7
(2009: 3,9%)
17,3
(2009: 19,4%)
1,6
(2009: 1,9%)
39,1
(2009:
42,9%)
1,6
(2009:
1,6%)
21,8
(2009:
24,8%)
In Beetsterzwaag-Olterterp beoordeelt men de sociale contacten redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde van
Opsterland. In relatieve zin voelen iets meer respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp zich soms alleen (27%).
Lichamelijke beperkingen
Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60)
Dorpnaam
Lichamelijke beperkingen
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
12
18
Opsterland
11
17,2
In Beetsterzwaag-Olterterp heeft 12 procent van de respondenten aangegeven lichamelijke problemen te hebben die hem
of haar belemmert in het dagelijks leven. In 2009 gaf 18 procent aan dat dit het geval was.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...30
Powered by FlippingBook