Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 10

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
10
Hoofdstuk 4
De dorpen getypeerd
Typering per dorp
Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8)
Dorpsnaam
Fijn om te
Wonen
Vooruit-
Strevend
Een hecht dorp
Zeer levendig Uitstraling en
centrumfunctie
Frieschepalen
69
8
41
12
1
Opsterland
76
12
29
19
12
Dorpsnaam
Er is niets te
beleven
Forensendorp /
een‘slaapdorp’
Dorp van
tegenstellingen
Beter niet wonen Behoudend dorp
Frieschepalen
14
14
14
2
25
Opsterland
8
8
12
1
12
Ruim twee derde van de respondenten is van mening dat het fijn is om in Frieschepalen te wonen. Daarnaast geeft ruim
twee vijfde aan dat Frieschepalen een hecht dorp is. Een kwart van de respondenten is van mening dat Frieschepalen een
behoudend dorp is.
Eigen voorzieningen binnen de dorpen
Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39)
Dorpsnaam
Dorpskrant
Dorpswebsite
Contact met Plaatselijk Belang
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Frieschepalen
100
97
89
85
90
88
Opsterland
97
93
93
84
94
94
Over de eigen voorzieningen in het dorp is men in Frieschepalen (zeer) tevreden. De percentages wijken niet
noemenswaardig af van het Opsterlands gemiddelde en de cijfers uit 2009.
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de volgende aantallen:
• Over de dorpskrant zijn 92 respondenten (zeer) tevreden; geen van de respondenten is (zeer) ontevreden.
• Over de dorpswebsite zijn 31 respondenten (zeer) tevreden; vier respondenten zijn (zeer) ontevreden.
• Over het contact met Plaatslijk Belang zijn 81 respondenten (zeer) tevreden; drie respondenten zijn (zeer) ontevreden.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...30
Powered by FlippingBook