Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 3

Frieschepalen
Frieschepalen
3
Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving
22
Straatverlichting
22
Groenvoorzieningen
22
Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs
22
Parkeren
23
Gladheidsbestrijding
23
Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente
24
Gemeentelijke dienstverlening
24
Brandweer en ambulance in de gemeente
24
Politie
24
Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland
25
Binnen of buiten de bebouwde kom
25
Soort woning
25
Huur- of koopwoning
25
Beoordeling woning
26
Verhuisplannen
26
Verhuisbestemming
26
Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst
27
Voor- of achteruitgang dorpen?
27
Verwachte toekomstige ontwikkeling
27
Toerisme
28
Groei van het dorp
28
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...30
Powered by FlippingBook