Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 5

Frieschepalen
Frieschepalen
5
Hoofdstuk 1
Aantal inwoners en respondenten
Aantal inwoners
Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013)
Dorp
Inwonersaantal 2013
Inwonersaantal 2009
Inwonersaantal 2005
Verschil
2009-2013
Frieschepalen
990
1.005
1.015
- 1,49%
Totaal
29.896
29.780
29.471
+ 0,39%
Het inwoneraantal is in Frieschepalen de afgelopen vier jaar afgenomen met 15 personen. In Opsterland is het inwoner­
aantal in vergelijking met 2009 gemiddeld iets gestegen met 116 personen.
De respons
Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten
Dorpen
Aantal inwoners
op 1 jan. 2013
Steekproefgrootte
Respons in
aantallen
Respons in procenten
2013 2009 2005
Frieschepalen
990
150
100
67% 70% 77%
Opsterland
29.896
2.970
1657
56% 68 % 70 %
In totaal zijn er 1.657 ingevulde vragenlijsten geretourneerd (een respons van 56%). In Frieschepalen ligt de respons ruim
tien procent hoger met 67%. Dit is mede te danken aan de bestuursleden van Plaatselijk Belang die de vragenlijsten
persoonlijk hebben rondgebracht en weer opgehaald.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...30
Powered by FlippingBook