Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 6

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
6
Hoofdstuk 2
De Opsterlanders nader bezien
Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2)
Dorpsnaam
Oorspronkelijke bewoners
Nieuwkomers
Opsterland
2013
Opsterland
2009
Provincie Fryslân
2013
Elders in Nederland
2013
Buiten Nederland
2013
Frieschepalen
46
38
25
26
2
Opsterland
32
30
43
22
2
Bijna de helft (46%) van de inwoners van Frieschepalen behoort tot de oorspronkelijke bewoners. Een kwart van de
inwoners van Frieschepalen komt oorspronkelijk uit de Provincie Fryslân. Daarnaast komt eveneens een kwart van de
inwoners (26%) van oorsprong uit een plaats elders in Nederland. Twee procent van de respondenten in Frieschepalen komt
van oorsprong uit een land buiten Nederland.
Leeftijdsverdeling
Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013)
Dorpsnaam 0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 15-19 jaar 20-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar
75+
Frieschepalen
6,8
7,7
8,0
6,3
58,9
4,2
3,0
5,2
Opsterland
5,2
6,2
7,2
6,3
57,1
6,2
4,1
7,8
2009
5,7
6,9
6,9
6,3
58,5
4,7
3,9
6,9
In Frieschepalen wonen iets meer jongeren en iets minder ouderen in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde.
Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4)
Dorpnaam
16-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-75 jaar
75 +
Frieschepalen
12
10
19
21
23
12
3
Opsterland
7,9
9,7
15,4
23,5
21,8
16,1
3,4
In Frieschepalen zijn de respondenten uit de leeftijdscategorie 55-64 jaar het sterkst vertegenwoordigd. De respondenten in
de leeftijdscategorieën 65-75 jaar en 75 jaar en ouder, zijn iets minder vertegenwoordigd in dit onderzoek. Het valt verder
op dat vooral de jongeren sterk zijn vertegenwoordigd in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...30
Powered by FlippingBook