Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 7

Frieschepalen
Frieschepalen
7
Samenstelling huishouden
Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9)
Dorpnaam
Alleen
Alleen met kinderen Met partner
Met partner en
kinderen
Bij ouder(s)
Frieschepalen
5
0
37
44
12
Opsterland
9
2
40
39
9
De huishoudens van de respondenten bestaan vooral uit (echt)paren en gezinnen met partner en kind(eren). Daarnaast
wonen relatief veel respondenten bij de ouders (12%). Net als in 2009 is vijf procent van de respondenten alleenstaand.
Forensen
Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B)
Dorpnaam
Werkt in eigen dorp
Werkt elders in Opsterland
Werkt buiten Opsterland
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Frieschepalen
14
16
16
14
71
70
Opsterland
17
19
16
15
68
66
In Frieschepalen wonen relatief veel forensen. Het percentage respondenten dat werkzaam is buiten Opsterland ligt in
Frieschepalen boven het Opsterlands gemiddelde met 71 procent. Veertien procent is werkzaam in het eigen dorp.
Inkomen
Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68)
Dorpnaam
Hoog inkomen
Gemiddeld inkomen
Laag inkomen
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Frieschepalen
10
6
75
80
16
14
Opsterland
12
12
75
75
13
13
Drie kwart van de respondenten (75%) waardeert het inkomen als gemiddeld. Dit geldt zowel voor het Opsterlands
gemiddelde als voor Frieschepalen. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde beoordelen iets minder respondenten
het inkomen als ‘hoog’ en iets meer respondenten het inkomen als ‘laag’ met respectievelijk 10 en 16 procent.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...30
Powered by FlippingBook