Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 9

Frieschepalen
Frieschepalen
9
Hoofdstuk 3
Gezondheid
Beoordeling gezondheidssituatie
Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61)
Dorpnaam
Gemiddeld rapportcijfer
Percentage respondenten met onvoldoende
(lager dan een 6)
2013
2009
2013
2009
Frieschepalen
7,9
7,6
5
7
Opsterland
7,8
7,9
3
3,9
De eigen gezondheid wordt door de respondenten in Frieschepalen positiever beoordeeld ten opzichte van 2009. Het
rapportcijfer is gestegen met 0,3 punt. Daarnaast is het percentage respondenten dat de eigen gezondheid beoordeeld met
een onvoldoende gedaald van zeven naar vijf procent.
Sociale contacten en sociale isolatie
Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60)
Dorpnaam
Ik heb voldoende contact
met vrienden en kennissen
Ik wil met meer
mensen contact
hebben
Er zijn mensen met wie
ik goed kan praten en
vertrouwen
Ik voel me wel eens
alleen
Nee
Ja
Nooit
Soms
Vaak
Soms
Frieschepalen
0
9
3
32
0
19
Opsterland
3,7
(2009: 3,9%)
17,3
(2009: 19,4%)
1,6
(2009: 1,9%)
39,1
(2009:
42,9%)
1,6
(2009:
1,6%)
21,8
(2009:
24,8%)
Als we kijken naar de sociale contacten en sociale isolatie van de respondenten in Frieschepalen, komt naar voren dat men
in Frieschepalen deze aspecten positiever beoordeelt in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde. In Frieschepalen
heeft geen van de respondenten aangegeven onvoldoende contact te hebben met vrienden en kennissen. Daarnaast zou
negen procent van de respondenten graag met meer mensen contact willen hebben. Van de respondenten in Frieschepalen
voelt 19 procent zich soms alleen.
Lichamelijke beperkingen
Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60)
Dorpnaam
Lichamelijke beperkingen
2013
2009
Frieschepalen
10
23
Opsterland
11
17,2
Een tiende van de respondenten in Frieschepalen heeft aangegeven een lichamelijke beperking te hebben waardoor hij of
zijn voor langere tijd in de bewegingsvrijheid wordt beperkt. Het valt op dat dit percentage 13 procent lager ligt ten opzichte
van 2009.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...30
Powered by FlippingBook