Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 10

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
10
Hoofdstuk 4
De dorpen getypeerd
Typering per dorp
Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8)
Dorpsnaam
Fijn om te
Wonen
Vooruit-
Strevend
Een hecht dorp
Zeer levendig Uitstraling en
centrumfunctie
Lippenhuizen
76
21
34
21
4
Opsterland
76
12
29
19
12
Dorpsnaam
Er is niets te
beleven
Forensendorp /
een‘slaapdorp’
Dorp van
tegenstellingen
Beter niet wonen Behoudend dorp
Lippenhuizen
5
4
15
1
10
Opsterland
8
8
12
1
12
Er is bij vraag 8 aan de respondenten gevraagd hoe zij tegen het dorp aankijken. Hierbij was het mogelijk om maximaal drie
antwoorden te geven. In Lippenhuizen heeft men vooral aangegeven dat het dorp het beste getypeerd kan worden als een
dorp waar het fijn is om te wonen. Ruim een derde van de respondenten geeft daarnaast aan dat Lippenhuizen een hecht
dorp is. In bovenstaande tabel valt op dat de positieve typeringen voor Lippenhuizen goed scoren. Slechts één procent van
de respondenten heeft aangegeven dat Lippenhuizen een dorp is waar je beter niet kunt wonen.
Eigen voorzieningen binnen de dorpen
Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39)
Dorpsnaam
Dorpskrant
Dorpswebsite
Contact met Plaatselijk Belang
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Lippenhuizen
96
99
84
92
89
96
Opsterland
97
93
93
84
94
94
Als het gaat om de mate van tevredenheid over de eigen voorzieningen in het dorp scoort Lippenhuizen iets lager dan het
Opsterlands gemiddelde. Over de dorpskrant en de dorpswebsite is men (zeer) tevreden met respectievelijk 96 en 84
procent. Over het contact met Plaatselijk Belang is men tevens positief, 89 procent is hierover (zeer) tevreden.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...30
Powered by FlippingBook