Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 5

Lippenhuizen
Lippenhuizen
5
Hoofdstuk 1
Aantal inwoners en respondenten
Aantal inwoners
Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013)
Dorp
Inwonersaantal 2013
Inwonersaantal 2009
Inwonersaantal 2005
Verschil
2009-2013
Lippenhuizen
1.350
1.347
1.337
+ 0,22%
Totaal
29.896
29.780
29.471
+ 0,39%
Wanneer het inwoneraantal in 2013 vergeleken wordt met die van 2009 en 2005, is er in ongeveer de helft van de dorpen
sprake van een stijgende lijn in het inwoneraantal. In de andere helft van de dorpen is sprake van een dalende lijn. Het
inwoneraantal van Lippenhuizen is tussen 2009 en 2013 met 3 personen gegroeid, dit is een groei van 0,22%.
De respons
Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten
Dorpen
Aantal inwoners
op 1 jan. 2013
Steekproefgrootte
Respons in
aantallen
Respons in procenten
2013 2009 2005
Lippenhuizen
1.350
250
80
32% 69% 52%
Opsterland
29.896
2.970
1.657
56% 68 % 70 %
In totaal zijn er 1.657 ingevulde vragenlijsten geretourneerd (56% van de verspreide vragenlijsten). Met een respons van
32 procent (80 vragenlijsten), zit Lippenhuizen onder het Opsterlands gemiddelde. Mogelijk heeft de sterke daling in de
respons te maken met het feit dat dit jaar is gekozen om de vragenlijsten in Lippenhuizen per post te versturen.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...30
Powered by FlippingBook