Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 6

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
6
Hoofdstuk 2
De Opsterlanders nader bezien
Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2)
Dorpsnaam
Oorspronkelijke bewoners
Nieuwkomers
Opsterland
2013
Opsterland
2009
Provincie Fryslân
2013
Elders in Nederland
2013
Buiten Nederland
2013
Lippenhuizen
33
32
40
25
3
Opsterland
32
30
43
22
2
Het merendeel van de respondenten in Lippenhuizen vindt zijn of haar oorsprong in de provincie Fryslân (40%). Ongeveer
een derde van de respondenten uit Lippenhuizen komt van oorsprong uit Opsterland.
Leeftijdsverdeling
Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013)
Dorpsnaam 0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 15-19 jaar 20-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar
75+
Lippenhuizen
4,7
7,0
7,8
6,9
57,8
6,7
4,4
4,7
Opsterland
5,2
6,2
7,2
6,3
57,1
6,2
4,1
7,8
2009
5,7
6,9
6,9
6,3
58,5
4,7
3,9
6,9
In vergelijking met 2009 staan er naar verhouding iets meer ouderen en iets minder jongeren als inwoner van de gemeente
geregistreerd. Lippenhuizen heeft naar verhouding iets meer jonge inwoners dan oudere inwoners.
Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4)
Dorpnaam
16-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-75 jaar
75 +
Lippenhuizen
10
9
11
24
24
16
4
Opsterland
7,9
9,7
15,4
23,5
21,8
16,1
3,4
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de leeftijd van de respondenten. Bijna een kwart van de respondenten (24%) is tussen
de 45 en 55 jaar. Een even grote groep respondenten is tussen de 55 en 65 jaar.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...30
Powered by FlippingBook