Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 7

Lippenhuizen
Lippenhuizen
7
Samenstelling huishouden
Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9)
Dorpnaam
Alleen
Alleen met kinderen Met partner
Met partner en
kinderen
Bij ouder(s)
Lippenhuizen
9
4
45
33
10
Opsterland
9
2
40
39
9
De huishoudens van de respondenten uit Lippenhuizen bestaan vooral uit (echt)paren en gezinnen met partner en
kind(eren). Ook bij de respondenten uit de rest van Opsterland was dit het geval.
Forensen
Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B)
Dorpnaam
Werkt in eigen dorp
Werkt elders in Opsterland
Werkt buiten Opsterland
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Lippenhuizen
14
10
18
30
68
60
Opsterland
17
19
16
15
68
66
In Lippenhuizen werkt ruim twee derde van de respondenten buiten Opsterland. Daarnaast is 14 procent werkzaam in
het eigen dorp en 18 procent van de respondenten is werkzaam elders in Opsterland. De percentages in Lippenhuizen zijn
vergelijkbaar met het Opsterlands gemiddelde.
Inkomen
Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68)
Dorpnaam
Hoog inkomen
Gemiddeld inkomen
Laag inkomen
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Lippenhuizen
11
16
69
72
20
12
Opsterland
12
12
75
75
13
13
Ruim twee derde van de respondenten in Lippenhuizen waardeert het inkomen van het eigen huishouden als ‘gemiddeld’.
Een tiende (11%) waardeert het inkomen als ‘hoog’ en een vijfde (20%) waardeert het inkomen als ‘laag’. In vergelijking met
de rest van Opsterland waarderen in Lippenhuizen relatief gezien, iets meer respondenten het inkomen als ‘laag’.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...30
Powered by FlippingBook