Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 9

Lippenhuizen
Lippenhuizen
9
Hoofdstuk 3
Gezondheid
Beoordeling gezondheidssituatie
Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61)
Dorpnaam
Gemiddeld rapportcijfer
Percentage respondenten met onvoldoende
(lager dan een 6)
2013
2009
2013
2009
Lippenhuizen
7,9
7,7
1
2
Opsterland
7,8
7,9
3
3,9
De respondenten waarderen de eigen gezondheid hoog, zowel in de gehele gemeente als in Lippenhuizen. Het percentage
respondenten dat de eigen gezondheid waardeert met een onvoldoende ligt in Lippenhuizen zelfs lager dan het Opsterlands
gemiddelde.
Sociale contacten en sociale isolatie
Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60)
Dorpnaam
Ik heb voldoende contact
met vrienden en kennissen
Ik wil met meer
mensen contact
hebben
Er zijn mensen met wie
ik goed kan praten en
vertrouwen
Ik voel me wel eens
alleen
Nee
Ja
Nooit
Soms
Vaak
Soms
Lippenhuizen
4
14
0
35
0
26
Opsterland
3,7
(2009: 3,9%)
17,3
(2009: 19,4%)
1,6
(2009: 1,9%)
39,1
(2009:
42,9%)
1,6
(2009:
1,6%)
21,8
(2009:
24,8%)
In 2009 gaf zes procent van de respondenten aan onvoldoende contact met vrienden en kennissen te hebben en gaf 21
procent aan met meer mensen contact te willen hebben. Als de huidige percentages hiermee worden vergeleken, lijkt het
dat men tegenwoordig vaker voldoende contact heeft met andere mensen, waaronder vrienden en kennissen.
In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde, beoordeelt men in Lippenhuizen de sociale contacten iets positiever. Daar
staat tegenover dat relatief meer respondenten in Lippenhuizen zich soms alleen voelen.
Lichamelijke beperkingen
Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60)
Dorpnaam
Lichamelijke beperkingen
2013
2009
Lippenhuizen
9
18
Opsterland
11
17,2
Gemiddeld hebben minder respondenten in Lippenhuizen een lichamelijke beperking die een beperking vormt voor de
bewegingsvrijheid. Negen procent van de respondenten uit Lippenhuizen gaf aan een lichamelijke beperking te hebben,
tegenover elf procent van de Opsterlanders.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...30
Powered by FlippingBook