Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 10

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
10
Hoofdstuk 4
De dorpen getypeerd
Typering per dorp
Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8)
Dorpsnaam
Fijn om te
Wonen
Vooruit-
Strevend
Een hecht dorp
Zeer levendig Uitstraling en
centrumfunctie
Luxwoude
80
14
41
21
8
Opsterland
76
12
29
19
12
Dorpsnaam
Er is niets te
beleven
Forensendorp /
een‘slaapdorp’
Dorp van
tegenstellingen
Beter niet wonen Behoudend dorp
Luxwoude
9
9
4
0
7
Opsterland
8
8
12
1
12
Er is bij vraag 8 aan de respondenten gevraagd hoe zij tegen het dorp aankijken. Hierbij was het mogelijk om maximaal drie
antwoorden te geven. In Luxwoude heeft men vooral aangegeven dat het dorp het beste getypeerd kan worden als een dorp
waar het fijn is om te wonen. Ruim veertig procent van de respondenten geeft daarnaast aan dat Luxwoude een hecht dorp
is. In bovenstaande tabel valt op dat de positieve typeringen voor Luxwoude goed scoren. Geen van de respondenten heeft
aangegeven dat Luxwoude een dorp is waar je beter niet kunt wonen.
Eigen voorzieningen binnen de dorpen
Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39)
Dorpsnaam
Dorpskrant
Dorpswebsite
Contact met Plaatselijk Belang
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Luxwoude
99
99
99
91
96
94
Opsterland
97
93
93
84
94
94
Als het gaat om de mate van tevredenheid over de eigen voorzieningen in het dorp scoort Luxwoude hoger dan het
Opsterlands gemiddelde. Over de dorpskrant en de dorpswebsite is zelfs 99% (zeer) tevreden. Ook over het contact met
Plaatselijk Belang is men positief.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...30
Powered by FlippingBook