Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 11

Luxwoude
Luxwoude
11
Verenigingsleven
Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46)
Dorpsnaam
Politieke
partij
Kerk
Plaatselijk
Belang
Vrouwen­
vereniging
Sociaal Cultureel
Werk
Sport­
vereniging
Luxwoude
4
13
50
2
9
34
Opsterland
9
33
48
6
8
34
2009
9,2
33,3
46,8
8,2
6,7
37,0
Dorpsnaam
Toneel­
vereniging
Muziek-
vereniging/
-muziekcorps
Jongeren­
vereniging/
jeugdsoos
Ouderen­
vereniging /
Ouderensoos
Buurt­
vereniging
Anders
Luxwoude
10
4
3
2
51
65
Opsterland
14
10
3
6
56
51
2009
11,8
10,4
3,5
8,6
59,7
59,1
De helft van de respondenten uit Luxwoude geeft aan deel te nemen aan Plaatselijk Belang. Daarnaast is meer dan de helft
van de respondenten lid van een buurtvereniging. Luxwoude behoort tot de dorpen waar relatief de meeste respondenten
vooral lid zijn van verenigingen met activiteiten buiten het dorp (24%).
Sociale cohesie
Er zijn zes stellingen aan de respondenten voorgelegd, die gezamenlijk een typering geven van de sociale cohesie in het
dorp. Omdat de antwoorden onderling sterk samenhangen, is ervoor gekozen om deze vragen samen te nemen tot de
schaal “sociale cohesie”. Let op: hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie.
Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55)
Dorpsnaam
Gemiddelde score in 2013
Gemiddelde score in 2009
Luxwoude
2,00
1,98
Opsterland
2,08
2,05
De sociale cohesie in Luxwoude is iets gedaald ten opzichte van 2009, maar de score ligt nog steeds onder het Opsterlands
gemiddelde.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...30
Powered by FlippingBook