Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 2

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
2
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten
5
Aantal inwoners
5
De respons
5
Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien
6
Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
6
Leeftijdsverdeling
6
Samenstelling huishouden
7
Forensen
7
Inkomen
7
Hoofdstuk 3 Gezondheid
9
Beoordeling gezondheidssituatie
9
Sociale contacten en sociale isolatie
9
Lichamelijke beperkingen
9
Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd
10
Typering per dorp
10
Eigen voorzieningen binnen de dorpen
10
Verenigingsleven
11
Sociale cohesie
11
Beoordeling leefomgeving
13
Hoofdstuk 5 Veiligheid
14
Gevoelens van onveiligheid
14
Oorzaken onveiligheidsgevoelens
14
Verkeers(on)veiligheid
14
Hoofdstuk 6 Voorzieningen
15
Dorpshuis en multifunctioneel centrum
15
Speel- en vermaakmogelijkheden
15
Kinderopvang
16
Peuterspeelzalen
16
Basisonderwijs
16
Medische voorzieningen
16
Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
17
Dorpssteunpunt
17
Informatiepunt Wmo
18
Muziekonderwijs en bibliotheek
18
Sportvoorzieningen
18
Culturele voorzieningen
19
Dagelijkse boodschappen
19
Recreatie en toerisme
19
(openbaar) Vervoer
20
Missen van een voorziening
20
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...30
Powered by FlippingBook