Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 3

Luxwoude
Luxwoude
3
Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving
21
Straatverlichting
21
Groenvoorzieningen
21
Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs
21
Parkeren
22
Gladheidsbestrijding
22
Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente
23
Gemeentelijke dienstverlening
23
Brandweer en ambulance
23
Politie
23
Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland
24
Binnen of buiten de bebouwde kom
24
Soort woning
24
Huur- of koopwoning
24
Beoordeling woning
25
Verhuisplannen
25
Verhuisbestemming
25
Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst
27
Voor- of achteruitgang dorpen?
27
Verwachte toekomstige ontwikkeling
27
Toerisme
28
Groei van het dorp
28
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...30
Powered by FlippingBook