Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 5

Luxwoude
Luxwoude
5
Hoofdstuk 1
Aantal inwoners en respondenten
Aantal inwoners
Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013)
Dorp
Inwonersaantal 2013
Inwonersaantal 2009
Inwonersaantal 2005
Verschil
2009-2013
Luxwoude
441
418
409
+ 7,8%
Totaal
29.896
29.780
29.471
+ 0,39%
Wanneer het inwoneraantal in 2013 vergeleken wordt met dat van 2009 en 2005, is er in ongeveer de helft van de dorpen
sprake van een stijgende lijn in het inwoneraantal. In de andere helft van de dorpen is sprake van een dalende lijn. Het
inwoneraantal van Luxwoude is tussen 2009 en 2013 met 23 personen gegroeid, dit is een groei van 5,5%. Mogelijk is de
groei een gevolg van de nieuwbouwwijk de Weech. Daarnaast heeft er volgens Plaatselijk Belang in de afgelopen jaren een
geboortegolf plaatsgevonden.
De respons
Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten
Dorpen
Aantal inwoners
op 1 jan. 2013
Steekproefgrootte
Respons in
aantallen
Respons in procenten
2013 2009 2005
Luxwoude
441
125
91
73% 73% 84 %
Opsterland
29.896
2.970
1.657
56% 68 % 70 %
In totaal zijn er 1.657 ingevulde vragenlijsten geretourneerd (56% van de verspreide vragenlijsten).
Met een respons van 73 procent (91 vragenlijsten), zit Luxwoude boven het Opsterlandse gemiddelde. Dit is mede te
danken aan de persoonlijke verspreiding van de vragenlijsten door de bestuursleden van Plaatselijk Belang.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...30
Powered by FlippingBook