Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 6

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
6
Hoofdstuk 2
De Opsterlanders nader bezien
Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2)
Dorpsnaam
Oorspronkelijke bewoners
Nieuwkomers
Opsterland
2013
Opsterland
2009
Provincie Fryslân
2013
Elders in Nederland
2013
Buiten Nederland
2013
Luxwoude
26,4
22,0
57,1
16,5
0,0
Opsterland
32
30
43
22
2
Het merendeel van de respondenten in Luxwoude vindt zijn of haar oorsprong in de provincie Fryslân (57%). Ongeveer een
kwart van de respondenten uit Luxwoude komt van oorsprong uit Opsterland.
Leeftijdsverdeling
Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013)
Dorpsnaam 0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 15-19 jaar 20-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar
75+
Luxwoude
7,7
7,5
8,2
5,2
58,5
4,3
3,0
5,7
Opsterland
5,2
6,2
7,2
6,3
57,1
6,2
4,1
7,8
2009
5,7
6,9
6,9
6,3
58,5
4,7
3,9
6,9
In vergelijking met 2009 staan er naar verhouding iets meer ouderen en iets minder jongeren als inwoner van de gemeente
geregistreerd. Luxwoude heeft naar verhouding iets meer bewoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar en iets minder
bewoners van 65 jaar en ouder. Luxwoude is daarmee een relatief ‘jong’ dorp.
Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4)
Dorpnaam
16-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-75 jaar
75 +
Luxwoude
8
13
19
28
19
10
3
Opsterland
7,9
9,7
15,4
23,5
21,8
16,1
3,4
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de leeftijd van de respondenten. Ruim een kwart van de respondenten (28%) is tussen
de 45 en 55 jaar. De overige respondenten zijn redelijk verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Dit beeld wijkt
niet af van het Opsterlands gemiddelde.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...30
Powered by FlippingBook