Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 7

Luxwoude
Luxwoude
7
Samenstelling huishouden
Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9)
Dorpnaam
Alleen Alleen met kinderen Met partner Met partner en
kinderen
Bij ouder(s)
Anders
Luxwoude
6,6
3,3
35,2
49,5
5,5
0,0
Opsterland
10,4
2,1
38,7
38,6
9,1
9,1
De huishoudens van de respondenten uit Luxwoude bestaan vooral uit (echt)paren en gezinnen met partner en kind(eren).
Ook bij de respondenten uit de rest van Opsterland was dit het geval.
Forensen
Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B)
Dorpnaam
Werkt in eigen dorp
Werkt elders in Opsterland
Werkt buiten Opsterland
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Luxwoude
1,9
7
7,4
9
90,7
84
Opsterland
17
19
16
15
68
66
Het ligt in lijn met de verwachting dat veel respondenten uit Luxwoude buiten Opsterland werken. Luxwoude is een
‘grensdorp’ en men is veelal gericht op Heerenveen en omgeving. In Luxwoude zelf is weinig werkgelegenheid, omdat het
een klein dorp is met weinig voorzieningen. De inwoners die wel in het dorp zelf werken zijn vaak boeren en Zzp’ers. De
cijfers in bovenstaande tabel komen overeen met dit beeld.
Inkomen
Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68)
Dorpnaam
Hoog inkomen
Gemiddeld inkomen
Laag inkomen
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Luxwoude
16
14
71
78
14
8
Opsterland
12
12
75
75
13
13
De respondenten waarderen het maandelijkse inkomen vergelijkbaar met het Opsterlands gemiddelde. Ruim tweederde
van de respondenten uit Luxwoude waardeert het maandelijkse inkomen als gemiddeld. De andere dertig procent is
nagenoeg evenredig verdeeld onder de respondenten die inkomen ‘hoog’ en ‘laag’ waarderen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...30
Powered by FlippingBook