Dorpsspiegels 2014 Luxwoude - page 9

Luxwoude
Luxwoude
9
Hoofdstuk 3
Gezondheid
Beoordeling gezondheidssituatie
Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61)
Dorpnaam
Gemiddeld rapportcijfer
Percentage respondenten met onvoldoende
(lager dan een 6)
2013
2009
2013
2009
Luxwoude
7,9
7,8
2
2
Opsterland
7,8
7,9
3
3,9
De respondenten waarderen de eigen gezondheid hoog, zowel in de gehele gemeente als in Luxwoude. Het percentage
respondenten dat de eigen gezondheid waardeert met een onvoldoende ligt in Luxwoude zelfs nog iets lager dan het
Opsterlands gemiddelde (2%).
Sociale contacten en sociale isolatie
Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60)
Dorpnaam
Ik heb voldoende contact
met vrienden en kennissen
Ik wil met meer
mensen contact
hebben
Er zijn mensen met wie
ik goed kan praten en
vertrouwen
Ik voel me wel eens
alleen
Nee
Ja
Nooit
Soms
Vaak
Soms
Luxwoude
1
17
4
41
4
11
Opsterland
3,7
(2009: 3,9%)
17,3
(2009: 19,4%)
1,6
(2009: 1,9%)
39,1
(2009:
42,9%)
1,6
(2009:
1,6%)
21,8
(2009:
24,8%)
In 2009 gaf zes procent van de respondenten aan meer contact met vrienden en kennissen te willen hebben en gaf 21
procent aan met meer mensen contact te willen hebben. Als de huidige percentages hiermee worden vergeleken, lijkt het
dat men tegenwoordig vaker voldoende contact heeft met andere mensen(waaronder vrienden en kennissen).
De percentages in Luxwoude verschillen niet erg met het Opsterlands gemiddelde. Daar waar wel enige verschillen op te
merken zijn, lijkt men in Luxwoude vaker tevreden te zijn over de sociale contacten.
Lichamelijke beperkingen
Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60)
Dorpnaam
Lichamelijke beperkingen
2013
2009
Luxwoude
6
12
Opsterland
11
17,2
Gemiddeld hebben iets minder respondenten uit Luxwoude lichamelijke problemen die een beperking vormen voor de
bewegingsvrijheid. Zes procent van de respondenten uit Luxwoude gaf aan een lichamelijke beperking te hebben, tegenover
elf procent van de Opsterlanders.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...30
Powered by FlippingBook